Začínáme - rychlé nastavení+    1. krok: Nastavení tras

V sekci „Moje trasy“ nastavte trasy, o kterých chcete být informováni. Trasu zadejte kliknutím na „Vytvořit novou trasu“ a následně vyplňte požadované parametry – název trasy, časové rozvrhy pro zasílání informací, apod.

Vlastní výběr trasy proveďte buď zadáním adresy startu, cíle, popřípadě průjezdních bodů, nebo kliknutím přímo do mapy. Odstranění průjezdních bodů provedete jejich smazáním v seznamu nebo kliknutím na požadovaný bod v mapě.

+    2. krok: Výběr požadovaných informací

V sekci „Moje služby -> Kategorie informací“ vyberte kategorie dopravních informací, které vám budou zasílány. Při prvním spuštění služby je vhodné "Použít doporučené nastavení", které zajistí optimální poměr množství zasílaných dopravních informací a jejich závažnost.

V případě, že zvolíte možnost „Použít vlastní nastavení“, můžete přiřadit jednotlivých kategoriím způsob doručení dle vlastních preferencí.

Dále nastavte parametry pro zasílání dlouhodobých informací (události trvající více jak 24 hodin – rekonstrukce, uzavírky, apod.). Můžete nastavit počet opakovaného zaslání těchto informací, a to jak při jejich vzniku, tak i ukončení dlouhodobé události.

Uživatelé služby Traffic Profi mohou dále nastavit hodnotu zdržení, při jejímž překročení budou o této skutečnosti informováni. Hodnota je vztažena k poslednímu zaslanému cestovnímu času a ovlivňuje četnost zasílání informace o cestovní době a zdržení uživateli.

Pozn.: Při využívání mobilní aplikace ovlivňuje toto nastavení zasílání notifikací o změnách na trase.

+    3. krok: Nastavení způsobu doručení

V sekci „Moje služby -> Způsob doručení“ nastavte parametry jednotlivých způsobů doručení – telefonní číslo, emailovou adresu, apod. Pokud chcete daný způsob pro doručení dopravních informací využívat, proveďte jeho aktivaci zaškrtnutím příslušného políčka.

V případě, kdy chcete některý ze způsobů pro doručení dopravních informací deaktivovat, dané políčko odškrtněte. Telefonní číslo, emailovou adresu apod. můžete nechat vyplněnu pro využití v budoucnu.

Nastavení v části „Kategorie informací“, je na tomto nastavení závislé a je použito pouze v případě, kdy je daný způsob doručení aktivní (viz výše).

Pozn.: Mobilní aplikace se přiřadí k vašemu uživatelskému účtu automaticky při jejím prvním použití.

+    4. krok: Využívání služeb

Po provedení Kroku 1 – Kroku 3, budou nastavené parametry okamžitě promítnuty do způsobu poskytování služeb, který tímto bude zahájen.

Využívání služeb je pro všechny nové uživatele na prvních 14 dní ZDARMA. Můžete tak bezplatně 14 dní získávat dopravní informace související se zadanými trasami při doručení na email a do mobilní aplikace (pro zařízení s operačním systémem Android). Zasílání dopravních informací v podobě SMS nebo MMS je zpoplatněno dle standardního ceníku.

Dobití kreditu proveďte v sekci „Můj účet -> Správa kreditu“.