MojeDopravní.info


Využívání služeb+    Mohu změnit po registraci službu Traffic Basic za Traffic Profi a naopak?

Ano, v sekci Moje Služby -> Nastavení služeb je možné kdykoliv změnit typ využívané služby. Změna služby je bezplatná.

+    Mohu uplatnit náklady za zakoupený kredit ve firemním účetnictví?

Ano, máte možnost zadat osobní a fakturační údaje. Při z koupení kreditu vystavena faktura/daňový doklad, který je zaslán na uvedenou emailovou adresu. Všechny vystavené faktury je také možné stáhnout v sekci Můj účet -> Přehled faktur.

+    Jak zakoupit kredit pro využívání služeb?

Máte několik možností pro zakoupení kreditu. On-line je možné zakoupit kredit prostřednictvím T-mobile mPlatby, nebo platebních karet VISA, EuroCard/MasterCard, VISA Electron a Maestro. Navýšení kreditu je pak provedeno okamžitě po ukončení platební transakce.
Kredit je možné zakoupit i bankovním příkazem, ale k jeho přičtení dojde a po přijetí platby naší bankou.

+    Je zakoupení kreditu on-line bezpečné?

Ano, v případě T-mobile mPlatby vám bude částka za platbu kreditu připočtena k vašemu účtu za mobilní telekomunikační služby resp. stržena z kreditu (u předplacených karet). Při platbě jste přesměrováni přímo na stránky T-Mobile.
U platby pomocí elektronických platebních karet využíváme standardní zabezpečenou platební bránu provozovanou společnosti Raiffeisenbank a.s.

+    Jak uplatním voucher?

Zadejte kód voucheru v sekci Nastavení služeb – Vouchery. Po registraci voucheru vám budou zobrazeny jeho parametry (doba platnosti, případně výše slevy na poskytování služby, výše slevy na SMS, apod.). Všechny slevy jsou aktuální okamžitě od jejich zadání do systému.

+    Mohu uplatnit více slev?

Ano. Jednotlivé slevy se ale nesčítají, je použita kombinace s nejvyšší slevou.

+    Jaká je výhoda použití doporučeného nastavení u volby kategorií dopravních informací?

Doporučené nastavení představuje optimální poměr mezi množstvím a typem zasílaných dopravních informací a jejich informační hodnotou. Uživatelé tak nejsou zahlceni velkým množstvím informací. Toto nastavení doporučujeme zejména v případě příjmu dopravních informací přes SMS, kdy nedojde k nadbytečnému využívání kreditu.

+    Jak funguje nastavení pro dlouhodobé události?

Dlouhodobé události trvají více než 24 hodin (např. uzávěry komunikací s dobou trvání několika týdnů či měsíců). V tomto případě lze nastavit, kolikrát vás bude systém opakovaně informovat o vzniku dané události (vždy při vykonání dané trasy) a analogicky o jejím ukončení. Jedná se tedy o připomenutí trvání nebo ukončení dlouhodobé události.

+    Mohu získávat informace současně přes mobilní aplikaci, email i SMS?

Ano, v sekci Způsob doručení vyberte pomocí zaškrtávacího políčka jednu nebo více z uvedených možností a doplňte potřebné údaje (email, tel. číslo, apod.).

+    Mohu dočasně deaktivovat určitou trasy bez jejího mazání?

Ano, při editaci trasy odškrtněne políčko Trasa aktivní. Veškeré parametry trasy budou zachovány, ale informací vám nebudou zasílány. Trasy můžete aktivovat a deaktivovat zcela libovolně.

+    Jak funguje nastavení Zasílat informace o normálním stavu?

V případě, kdy je tato volba aktivní od nás obdržíte email či SMS i v případě, kdy se na dané trase neděje nic, co by odpovídalo vaším preferencím. Tato funkce tak předává informaci, že na trase není aktuálně evidován problém dle nastavených parametrů, ale služby portálu MojeDopravní.info jsou funkční.
V případě, kdy tato volba není zaškrtnuta, nebude odeslána žádná informace.

+    Jak nastavím časové intervaly pro zasílání dopravních informací?

U každé trasy máte možnost zadat časové rozvrhy pro automatické zasílání dopravních informací dle vlastních požadavků. Počet časových rozvrhů není omezen.

+    Jak zjistím, na co je/byl použit zakoupený kredit?

V sekci Moje historie -> Dopravní info jsou uvedeny podrobné přehledy všech dopravních informací i systémových informací (odeslání faktury, čerpání kreditu, apod.), který vám byly odeslány na mobilní aplikaci, email či SMS. Každé čerpání kreditu je zde detailně uvedeno (datum, čas, způsob využití, výše čerpaného kreditu, apod.).