O portálu MojeDopravní.info+    Co je MojeDopravní.info?

Služba poskytující aktuální dopravní informace svým uživatelům. Jedinečnost této služby spočívá v širokých možnostech personalizace, tedy nastavení uživatelských preferencí – trasy, časy získávání dopravních informací, typy dopravních informací, způsoby doručení (mobilní aplikace pro OS Android, email, SMS, apod.), atd. Dalším specifikem služby je možnost automatického zasílání požadovaných informací, které již není nutné před každou z cest pracně vyhledávat.

+    Pro koho jsou služby určeny?

Služby portálu MojeDopravní.info jsou zaměřeny jak na osoby vykonávající pravidelné cesty – např. do zaměstnání, na chalupu, apod. – pro které je k dispozici řada užitečných nastavení systému, tak na uživatele, jejichž trasy se často mění. Dopravní informace mohou být po nastavení základních parametrů poskytovány automaticky a není třeba je denně dohledávat resp. být neinformován o aktuálním stavu dopravy.

+    Jak MojeDopravní.info funguje?

Portál MojeDopravní.info využívá několika datových základen, ze kterých pro vás připravuje aktuální dopravní informace. Jedná se zejména o data z oblasti GIS a lokalizace, dopravní informace přejímané přímo z Národního dopravního informačního centra ČR a data z flotily více jak 50.000 vozidel pohybujících se po silniční síti ČR, ze kterých jsou generovány informace o aktuálních dojezdových časech, zdrženích, apod. Veškeré informace jsou zpracovány naším systémem do výsledné podoby a poskytovány koncovým uživatelům na základě vlastních preferencí.

+    Co získám?

Jedinou službu svého druhu v ČR, která vám umožní kvalitnější plánování vašich pracovních i soukromých cest osobním automobilem na úrovni door-to-door. Nebudete již dále stresováni neznalostí aktuální dopravní situaci na vašich cestách, ušetříte čas trávený v kolonách, bude moci pružně reagovat na změny na dopravní síti, apod.

+    Bude nabídka služeb rozšiřována?

Ano, na druhé pololetí roku 2013 připravujeme řadu novinek, jako je např. mobilní aplikace pro iOS, zasílání dopravních informací ve formě MMS, apod. Veškeré novinky nebudou dále zpoplatněny a stávající uživatelé je tak budou moci využívat ZDARMA.