Aktuální dopravní situace

Využívány zdroje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Praha Praha pokračování... Praha pokračování... Praha pokračování...
Ulice Božanovská, Praha 20, Praha
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.9.2019 0:00 - 1.10.2019 23:59
Na trase Troja - Štěrboholy v ulici Strahovský tunel v obci Praha (5, 6) , délka 1.9km
tunel uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 22:55 - 17.9.2019 5:00
Tunel uzavřen; Z důvodu pravidelné údržby uzavřen Strahovský tunel ve směru na Prahu 5. V opačném směru ponechán původní jednosměrný provoz.
Ulice Černilovská, Praha-Klánovice
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 9:00 - 24.9.2019 23:59
Ulice Žernovská, mezi křižovatkami ulic Štíhlická a Strašínská, Praha 10, Praha
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 6:30 - 24.9.2019 18:00
Úplná uzavírka ulice Žernovská - pokládka inženýrských sítí, Dopravní obslužnost neuzavřených úseků ulice Žernovská v úseku Štíhlická - Průběžná bude zajištěna zavedením obousměrného provozu.
Silnice II/101, ulice Zderazská, Praha 16, Praha
uzavřeno, práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 0:00 - 13.12.2019 23:59
Úplná uzavírka - výstavba inženýrských sítí, obnova komunikace.
Ulice Na křivce, Praha 10
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 0:00 - 25.9.2019 23:59
Rekonstrukce plynovodu ; stavba umožní vjezd vozidlům IZS
Ulice K dálnici, Praha 22
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 0:00 - 25.10.2019 23:59
Zaokruhování vodovod Pitkovice
Ulice U Županských, Praha 20, Praha
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2019 0:00 - 30.9.2019 23:59
Ulice Bělušická, Praha 21
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.9.2019 9:00 - 4.10.2019 23:59
ulice Prosecká, Praha 8
jízdní pruh uzavřen stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 12.9.2019 0:00 - 27.11.2019 23:59
Rekonstrukce kanalizace - ražba-Zábor jízdního pruhu ve směru centrum. Doprava je v tomto směru vedena po objízdné trase. Doprava ve směru z centra je zachována ve stávající trase.
Ulice Na Popelce, Praha 5
uzavřeno práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.9.2019 13:07 - 19.9.2019 18:07
Jednosměrná uzavírka ul. Na Popelce
Ulice Na křivce, Praha 10
práce na inženýrských sítích omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.9.2019 10:19 - 19.9.2019 15:19
Havárie plynovodu; výkopové práce
Ulice Uljanovská, Praha 10
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.9.2019 9:00 - 31.10.2019 23:59
Uzavřena křižovatka ulic Kirgizská, Uljanovská
Ulice Vlašimská, Praha 10
práce na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.9.2019 8:00 - 17.10.2019 23:59
Jednosměrná uzavírka; Umožněn bude pouze provoz ve směru Benešovská – Ruská. Objízdná trasa pro opačný směr bude vedena rovně ul. Ruská před křižovatkou s ul. Vlašimská, dále vpravo U Roháč. kasáren a vlevo 28. pluku.
Ulice Trávnická, Praha-Klánovice
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.9.2019 0:00 - 20.9.2019 23:59
Ulice Tikovská, Praha 20
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.9.2019 7:00 - 21.10.2019 23:59
Ulice Běluňská, Praha 20
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.9.2019 7:00 - 21.10.2019 23:59
Ulice Barrandovský most, Praha 5, Praha
stavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.9.2019 7:00 - 29.9.2019 23:59
Opravy dilatací mostu X043-uzavírky části jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, zachovány dva jízdní pruhy
Ulice Patočkova, Praha 6, Praha
práce na inženýrských sítích pravý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 8.9.2019 0:00 - 13.10.2019 23:59
Obnova vodovodního řadu-zábor části pravého jizdního pruhu ve směru do centra dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace v levém jízdním pruhu
Ulice Bečovská, Praha 22
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 7.9.2019 7:00 - 25.9.2019 23:59
Omezení provozu na komunikaci Bečovská
Silnice 333 (ulice Kutnohorská), Praha-Dolní Měcholupy, Praha
stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 6.9.2019 9:00 - 3.10.2019 23:59
Částečná uzavírka - výměna technologie SSZ, vozovka, chodník
Ulice Lužická, Praha 2
omezení stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 6.9.2019 0:00 - 18.9.2019 23:59
Ulice Železničářů, Praha 7
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 5.9.2019 0:00 - 21.11.2019 23:59
Oprava mostu "Bubny"- V ul. Železničářů zachován jednosměrný provoz ve směru z centra. Ve směru do centra je doprava vedena po objízdné trase.
Ulice Jižní spojka, Praha 10, Praha
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.9.2019 0:00 - 21.9.2019 23:59
Oprava svodidel - pravý jízdní pruh, směr centrum
Ulice Freyova, Praha 9, Praha
práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 3.9.2019 0:00 - 18.9.2019 23:59
Stavební úpravy STL a NTL plynovodů včetně přípojek-Zábor jízdního pruhu a přilehlého chodníku
Ulice Prosecká, Praha 8, Praha
omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 12:43 - 25.11.2019 23:59
Ulice Na bojišti, Praha 2, v katastru obce Praha
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 10:00 - 31.10.2019 23:59
Úplná uzavírka komunikace Na Bojišti, Praha 2 - Nové Město. Část komunikace zobousměrněna, vytvořena obratiště pro motorová vozidla.
Ulice Karlovarská, v katastru obce Praha
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 9:45 - 11.10.2019 23:59
Výstavba křižovatky pro napojení nově budované čerpací stanice pohoných hmot- zábory části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, v každém směru jeden jízdní pruh
Ulice K Mlíčníku, Praha-Zbraslav
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 9:25 - 21.9.2019 23:59
Stavba přípojek inženýrských sítí
Ulice Pod Stárkou, Praha 4
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 9:00 - 22.9.2019 23:59
Ulice Okružní, Praha 12
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 8:00 - 15.11.2019 23:59
Z důvodu obnovy vodovodních řadů.
D0 sjezd EXIT 59 směr Praha - Černý Most
práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 7:38 - 21.11.2019 23:59
„D0 – sanace Chvalské skály MÚK 59 vpravo“. provoz ve směru na Prahu – Černý Most bude veden v jednom jízdním pruhu.
Ulice Cafourkova, Praha 8
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.9.2019 7:00 - 24.9.2019 23:59
Uzavírka ul. Cafourkova a U Skalky
Ulice Na Bendovce, Praha 8
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.9.2019 7:00 - 31.10.2019 23:59
Rekonstrukce komunikací U Velké skály, Kostřínská, Před ústavem, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce, U Skalky
Jabloňová, Praha 10
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.9.2019 0:00 - 29.9.2019 23:59
1.9. - 15.10.2019 úsek Chrpová - Ostružinová
Ulice Sekaninova, ulice Křesomyslova, Praha 4
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.9.2019 0:00 - 30.10.2019 23:59
Stavební práce, obnova vodovodních a kanalizačních řadů-provoz veden 1 j. pruhem směr Vršovice
Ulice Poděbradská, Praha 14
práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 31.8.2019 0:00 - 30.10.2019 23:59
Oprava horkovodu - Postupná uzavírka jízdních pruhů v obou směrech
Ulice Selská, ulice K Horkám, Praha 15
práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 29.8.2019 7:00 - 30.9.2019 0:00
Obnova vodovodního řadu; 1. etapa: 29.8.-30.9.2019, 2. etapa 1.10.-30.10.2019 - zábor jízdního pruhu, směr Jižní Město 1. etapa: v křižovatce K Horkám x Selská ; 2. etapa: u zastávky BUS "Hostivařské náměstí"
Ulice Běžecká, Praha 6
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 28.8.2019 7:00 - 27.9.2019 23:59
Uzavírky části místních komunikací Běžecká, Atletická, Maratónská, NN 1471 z důvodu stavebních úprav VTL plynovodu.
Ulice Zátoňská, mezi křižovatkami ulic K Vrtilce a Těšovická, Praha-Libuš, Praha
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 26.8.2019 0:00 - 25.9.2019 23:59