Aktuální dopravní situace

Využívány zdroje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Praha Praha pokračování... Praha pokračování... Praha pokračování...
V ulici Želivecká v obci Praha
nehoda
Plánována na: 16.12.2018 6:10 - 16.12.2018 8:15
Nehoda; havárie osobního vozidla do semaforu, bez zranění
Ulice Miroslava Hajna, Praha 18
uzavřeno stavební práce
Plánována na: 13.12.2018 10:13 - 31.10.2019 10:13
Neprůjezdná účelová komunikace z důvodu stavby domů
Ulice Bohdalecká, Praha
havárie vodovodního potrubí
Plánována na: 12.12.2018 8:00 - 21.12.2018 23:59
Ulice Hornoměcholupská, směr centrum, Praha
práce na plynovém potrubí neprůjezdný pravý jízdní pruh
Plánována na: 10.12.2018 13:56 - 17.12.2018 23:59
Místní komunikace, Praha 9
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Plánována na: 10.12.2018 7:30 - 21.12.2018 23:59
Uzavírka ul. Přezletická, Martinovská a Svémyslická, Praha 9 - rekonstrukce povrchu vozovky
Ulice K Nedvězí, Praha-Nedvězí - Praha-Královice, mezi křižovatkami ulic Pánkova a K Hájku, Praha
uzavřeno
Plánována na: 8.12.2018 8:26 - 21.12.2018 19:00
Souvislá údržba vozovky
Ulice V kuťatech, Praha 22
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Plánována na: 5.12.2018 7:00 - 16.12.2018 23:59
Uzavírka komunikace V Kuťatech
Ulice Žernovská, Praha 10
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Plánována na: 5.12.2018 7:00 - 21.12.2018 18:00
Uzavírka ulice Žernovská, objížďka se nenařizuje. Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti.
Ulice Lisabonská, Praha 9, Praha
uzavřeno
Plánována na: 5.12.2018 0:00 - 18.12.2018 23:59
Úplná uzavírka komunikace Lisabonská, objížďka po okolních komunikacích
Ulice K Říčanům, Praha-Kolovraty, Praha
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.12.2018 0:00 - 20.12.2018 23:59
Uzavření komunikace K Říčanům (od ulice Mírová, k. ú. Kolovraty, na hranici k. ú. Říčany)
Ulice Přistoupimská, Praha 10, Praha
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 3.12.2018 8:00 - 16.12.2018 20:00
Uzavírka ul. Přistoupimská v úseku od křižovatky s ul. Počernická do konce slepého úseku (vozovka a parkovací plocha) v délce 129,0 m z důvodu obnovy povrchu vozovky . Vyznačení a vedení objížďky se nenařizuje. Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti.
V ulici Bubenská v obci Praha; ve směru z centra
most uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 28.11.2018 8:50 - 1.1.2019 0:00
Most uzavřen
Ulice Vodičkova, Praha 1
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 23.11.2018 13:45 - 31.12.2018 15:45
Objížďka: Lazarská – Spálená – Karlovo náměstí.
Ulice Slezská, Praha 3
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 20.11.2018 7:00 - 28.2.2019 23:59
Obnova vodovodního řadu DN 800 - úplná uzavírka jednosměrné komunikace Slezská v úseku Hradecká - Chrudimská.
Ulice Rozvadovská spojka, Praha 13
práce údržby
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.11.2018 7:07 - 28.2.2019 7:07
Modernizace velkoplošných informativních značek směrových- částečné uzavírky jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace
Ulice Rozvadovská spojka, Praha 13
práce údržby
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.11.2018 0:00 - 28.2.2019 23:59
Modernizace velkoplošných informativních značek směrových- částečné uzavírky jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace
Ulice Patočkova, u Břevnovské ulice, směr centrum, Praha 6
práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.11.2018 9:32 - 28.2.2019 23:59
Rekonstrukce kanalizace
Ulice Vyskočilova, nájezd na ulici 5. května, směr Nuselský most, Praha 4
omezení zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.11.2018 9:09 - 31.1.2019 23:59
Zábor pro stavební práce.
Ulice Klapkova, Praha 8
odbočovací pruh uzavřen stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.11.2018 0:00 - 15.3.2019 23:59
Rekonstrukce kanalizace- Částečný zábor jízdního pruhu v ul. Klapkova ve směru z centra. V ul. Střelničná uzavřen jízdní pruh pro pravé odbočení do ul.Klapkova. Provoz veden po kolejích. Tramvajový provoz zachován.
Ulice U krbu, Praha 10, Praha
uzavřeno havárie vodovodního potrubí
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2018 13:04 - 28.12.2018 13:04
Ulice Davídkova, Praha 8
stavební práce omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 12.11.2018 7:00 - 15.6.2019 23:59
Uzavírka části křižovatky Davídkova x Pod Vodárenskou věží (Davídkova průjezdná po celou dobu stavby - zúžené jízdní pruhy). Znemožnění odbočení z ul. Davídkova do ul. Pod Vodárenskou věží a naopak - akce "Rekonstrukce kanalizačního sběrače.
Ulice Jevanská, Praha 10
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 12.11.2018 7:00 - 9.1.2019 19:00
Úplná uzavírka ulice Jevanská od křižovatky s ulicí Aldašínská ke křižovatce s ulicí Křenická. Objízdná trasa v rámci Etapy 2 do ulice Křenická bude vedena ulicemi Na Padesátém, Uhříněveská a Prusická. Dopravní obslužnost neuzavřených úseků ulice bude ve vybraných úsecích zachována zavedením obousměrného provozu. Průjezd křižovatkami Jevanská x Aldašínská a Jevanská x Křenická bude zachován po celou dobu stavby.
Ulice Lošetická, Praha 16
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 7.11.2018 0:00 - 21.12.2018 23:59
Stavba inženýrských sítí, rekonstrukce komunikace
Ulice Na Bendovce, Praha 8
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.11.2018 7:00 - 21.12.2018 23:59
Ulice Vinohradská do centra, mezi křižovatkami ulic Legerova a Wilsonova, Praha 1, Praha
průjezd zakázán
Očekávejte zdržení
Doba platnosti: 31.10.2018 9:19 - 1.1.2020 23:00
Ulice U velké skály, Praha 8, Praha
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 31.10.2018 8:00 - 21.12.2018 23:59
Uzavírka komunikace U Velké skály, Praha 8
Ulice K Radonicům, Praha-Satalice
uzavřeno práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 29.10.2018 11:36 - 6.10.2019 15:36
Rekonstrukce komunikace; objížďka vedena ulicemi K Cihelně, Bystrá, Živanická
Ulice Křižíkova, Praha 8
jízdní pruh uzavřen stavební práce
Očekávejte zdržení
Doba platnosti: 28.10.2018 0:00 - 21.12.2018 23:59
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu-Zábor jízdního pruhu a jížního chodníku. Doprava je pod Negrelliho viaduktem vedena ve třech jízdních pruzích (2 j.p. ve směru Žižkov, 1 j.p. ve směru Florenc)
Hradešínská, Praha 10, v katastru obce Praha
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 22.10.2018 10:00 - 21.12.2018 23:59
U z a v í r k a ulice Hradešínská v úseku Benešovská - Korunní. Vjezd do uzavřeného úseku bude umožněn pouze stavbě.
Ulice nábřeží Kapitána Jaroše z centra podjezd Hlávkův most, Praha 7, Praha
omezení práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 22.10.2018 7:00 - 31.3.2019 19:00
Rekonstrukce odvodnění podjezdu
Ulice K Dubči, ulice K Běchovicům, Praha-Koloděje
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 22.10.2018 6:00 - 31.12.2018 23:59
Výstavba chodníku
Šmilovského, Praha 2, v katastru obce Praha
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.10.2018 0:00 - 19.12.2018 23:59
Úplná uzavírka komunikace Šmilovského, Praha 2, v úseku mezi č.p.268/9 - č.p.2290/20, uzavírka před č.p. 268/9 - č.p. 2290/20
Ulice Prvního pluku, Křižíkova, Sokolovská Pobřežní, Rohanské nábřeží, Praha 8, Praha
omezení práce na silnici
Očekávejte zdržení
Doba platnosti: 3.10.2018 9:14 - 31.7.2020 23:00
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, práce a zábory v okolí mostu
Ulice Vršovická, mezi křižovatkami ulic Moskevská a Minská, Praha 10, Praha
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.9.2018 10:49 - 15.1.2019 23:59
Rekonstrukce kanalizace
Ulice Lipenská - Osvětová - Rojická - U školky - V záhybu, Praha-Šeberov, v katastru obce Praha,
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.9.2018 0:00 - 18.12.2018 23:59
Výstavba dešťové kanalizace
Ulice Tálínská, Praha 14, okr. Hlavní město Praha
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Plánována na: 17.9.2018 0:00 - 18.12.2018 23:59
Uzavřena ul. Tálínská v úseku Černičná - NN613
Ulice Přístavní, Praha 7
stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.9.2018 0:00 - 15.6.2019 23:59
Uzavírka části ul. Přístavní v úseku Komunardů - Osadní z důvodu umístění zařízení staveniště ( výstavba bytového komplexu HOLPORT II)
Ulice V Pitkovičkách, Praha 22, Praha
uzavřeno, práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.9.2018 0:00 - 28.12.2018 23:59
Úplná uzavírka komunikace V Pitkovičkách, NN1556
V Bílce, Praha-Zbraslav, v katastru obce Praha
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 10.9.2018 7:00 - 21.12.2018 23:59
Rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodu
Ulice 5. května do centra mezi č.p.20 až 28, Praha 4, Praha
omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.9.2018 7:00 - 30.6.2019 19:00
Zábor pro zřízení staveniště a koridoru pro chodce, zábor parkovacího pruhu a chodníku pro chodce