Aktuální dopravní situace

Využívány zdroje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ostrava Ostrava pokračování... Ostrava pokračování... Ostrava pokračování...
Ulice Na Pasekách, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město
práce na inženýrských sítích omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.2.2019 7:00 - 30.4.2019 23:59
Uzavírka místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce - "Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa"
Ulice Podzámčí, Slezská Ostrava, Ostrava
stavební práce jeden jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 30.1.2019 7:47 - 30.4.2020 13:47
Výkopové práce na kanalizaci
Ulice Stavbařů, Ostrava-Jih, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 28.1.2019 8:00 - 30.6.2019 23:59
Úplná uzavírka ul. Stavbařů v úseku mezi ul. Jubilejní a ul. Edisonova. Vlastní pracovní úsek bude ohraničen zábranami, které budou řádně osvětleny výstražnými světly. Částečná uzavírka ul. Edisonova a Jubilejní. Překopy budou prováděny po polovinách při zachování volné šířky vozovky min. 3,0 m pro průjezd vozidel. Otevřený výkop bude ohraničen zábranami, které budou řádně osvětleny výstražnými světly. Objízdná trasa za uzavřený úsek ul. Stavbařů bude vyznačena po ul. Jubilejní, Dvouletky, Šponarova a Edisonova. V případě nutného vjezdu vozidel IZS bude nutné přejezd přes otevřený výkop zajistit jeho překrytím, popř. zasypáním.
Ulice Jedličkova, ulice U Hřiště, Ostrava-Jih
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 28.1.2019 8:00 - 31.8.2019 23:59
Úplná uzavírka ulic Jedličkova a U Hřiště v Ostravě – Zábřehu, přičemž stavební práce budou realizovány po jednotlivých úsecích.
Ulice Palackého, mezi křižovatkami ulic Elišky Krásnohorské a Na Mlýnici, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 22.1.2019 8:00 - 30.6.2019 23:59
Úplná uzavírka ulice Palackého v úseku mezi ul. Elišky Krásnohorské a ul. Na Mlýnici
D1, mezi km 359.9 a 357.5, ve směru Praha
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 2.1.2019 8:31 - 30.6.2019 23:59
Havarijní stav vozovky
Místní komunikace, Radvanice a Bartovice, v katastru obce Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 10.12.2018 8:00 - 30.4.2019 19:00
Z důvodu zřízení kanalizačního řádu na cyklostezce u ul. Hvězdná, od křižovatky s ul. Chodounského po křižovatku cyklotrasy s ul. Hvězdná
D1, mezi km 370.2 a 368.6, ve směru Praha
práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.11.2018 7:30 - 30.6.2019 23:59
Oprava povrchu vozovky
Ulice Dukelská, Ostrava-Jih
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 6.8.2018 0:00 - 31.3.2019 23:59
Omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. Dukelská, Chalupníkova a Bastlova, za účelem realizace stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Dukelská, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.6.2018 0:00 - 30.4.2019 23:59
Částečná uzavírka silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz na I/11 veden v režimu 1+1 (jeden jízdní pruh směr Havířov a jeden jízdní pruh směr Poruba).
Silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.6.2018 0:00 - 30.4.2019 23:59
Částečná uzavírka silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz na I/11 veden v režimu 1+1 (jeden jízdní pruh směr Havířov a jeden jízdní pruh směr Poruba).
Silnice III/4787 (ulice Výškovická), ve směru Výškovice, Ostrava-Jih, Ostrava
most uzavřen stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.5.2018 5:00 - 15.5.2019 23:59
Zvláštní užívání silnice II/647 a dopravní omezení obecného užívání uzavírkou silnice III/4787 (ulice Výškovická) směr Výškovická, v úseku mezi křížením s ul. Nákupní a ul. Pavlovova a výjezdové rampy z ulice Rudná na ulici Výškovickou v souvislosti s akcí: „Silnice III/4787 (ul. Výškovická) směr Výškovice, v úseku křížení s ul. Nákupní a ul. Pavlovova a uzavírky sjezdové rampy z ulice Rudná na ulici Výškovickou“. Vyznačení objízdných tras: Uzavírka ul. Výškovická ve směru na Výškovice - doprava svedena z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou a dále na ul. Pavlovova (po dobu uzavření výjezdové rampy z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou ve směru Ostrava – Jih, bude doprava vedena na ul. Závodní – schválená DZ pro stavbu „Rekonstrukce mostu přes Ostravici u Hornbachu). Obousměrný provoz ul. Výškovická, směr Vítkovice - Doprava v úseku mezi křižovatkami ul. Výškovická s ul. Nákupní a křižovatkou ulic Výškovická a Pavlovova bude obousměrně. V pravém jízdním pruhu bude zachována veškerá doprava směr Vítkovice. Levý jízdní pás bude vyhrazen pouze pro IZS a BUS DPO ve směru na Výškovice
Ulice Českobratrská, Slezská Ostrava, Ostrava
stavební práce provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.5.2018 9:00 - 30.8.2019 23:59
Částečná uzavírka „Silnice II/479 OSTRAVA, MÚK BAZALY ETAPA II.“ Stavební práce – rekonstrukce mostu. V této etapě uvedené stavby je plánovaná uzavírka ul. Českobratrská v úseku od křižovatky s ul. Sokolská třída po křižovatku ulic Českobratrská a Bukovanského včetně sjezdové rampy ze směru Michálkovice na Frýdek – Místek a výjezdové rampy ze směru Bohumín na centrum Ostravy. SJEZDOVÁ a VÝJEZDOVÁ RAMPA UZAVŘENA ! Individuální doprava: směr z Bohumína do centra: bude vedena po ulici Muglinovská a Sokolská třída případně po ul. Bohumínská a po 28. října přes most Miloše Sýkory. Směr od Michálkovic do Bohumína: bude vedena po ul. Hladnovská a ul. Orlovská případně po ul. Michálkovická a ul. Dědičná. Směr od Michálkovic do Frýdku – Místku: objízdná trasa bude vedena po ul. Michálkovická a ul. Dědičná. Veřejná autobusová linková doprava byla odkloněna do trasy: Autobusová zastávka Ostrava, most Pionýrů bude ve směru z Bohumína dočasně neobsloužena. Jako náhrada za dočasné zrušenou obsluhu zastávky Ostrava, most Pionýrů bude linka veřejné linkové dopravy – příměstské dopravy 870555 Bohumín – Ostrava, která bude touto uzavírkou dotčena, nově obsluhovat autobusová zastávka Ostrava, most M. Sýkory. Objízdná trasa linky ve směru z Bohumína do Ostravy bude vedena po MK v Ostravě ul. 28. října a ul. Sokolské třídy
D1, mezi km 361.3 a 363.8, ve směru Bohumín – PL
práce na silnici zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 3.4.2018 7:20 - 30.6.2019 20:00
Havarijní stav vozovky
Silnice II/478 (ulice Paskovská), Hrabová, Ostrava
uzavřeno pro těžká nákladní vozidla
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.3.2018 8:54 - 31.12.2020 8:54
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
žádné události
žádné události