Aktuální dopravní situace

Využívány zdroje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ostrava Ostrava pokračování... Ostrava pokračování... Ostrava pokračování...
Silnice II/470 (ulice Orlovská), Slezská Ostrava, Ostrava
stavební práce zúžené jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 22.4.2019 0:00 - 8.5.2019 23:59
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Orlovská“. Stavební práce – rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Orlovská v Ostravě – Slezská Ostrava od křižovatky se silnicí II/647 ul. Bohumínskou po ul. Záblatskou od 1.4.2019 do 16.7.2019. Stavební práce jsou rozděleny do jednotlivých etap 1 – 7. Etapa č. 2: práce na obrubách ve směru Rychvald vpravo a UV. Zahajují se práce na propustku v místech odbočení na vysílač (odbočka vpravo za Rideru směr Rychvald). Obousměrný provoz na ul. Orlovské bude zachován, jízdní pruhy na ul. Orlovské se zúží na 2 x 3,5 m. V místě opravy propustků bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu (pracovní místo max. 30 m) a organizace bude probíhat na PDZ P7 + P8 (dej přednost, máš přednost). Objízdné trasy nejsou stanoveny
Ulice Emila Filly, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.4.2019 7:00 - 14.5.2019 18:00
Uzavření ul. Emila Filly
Silnice I/56, (ulice Místecká), ve směru centrum, Ostrava
oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.4.2019 7:00 - 5.5.2019 23:59
Částečná uzavírka silnice I/56, Ostrava (ul. Místecká). Provoz na silnici zachován (min. jeden jízdní pruh v daném směru + BUS pruh) . Při uzavření jednotlivých ramp mimoúrovňové křižovatky sil. I/56 a ul. Dr. Martínka bude doprava otáčena prostřednictvím sousedních mimoúrovňových křižovatek zpět.
Ulice Kotkova, Vítkovice, v katastru obce Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.4.2019 7:00 - 30.6.2019 15:00
Uzavírka ulice Kotkovy mezi ulicemi Ruskou a Mostárenskou
Ulice Karvinská, Radvanice a Bartovice, Ostrava
práce na inženýrských sítích pravý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.4.2019 0:00 - 23.4.2019 23:59
Částečná uzavírka ul. Čapkova a úplná uzavírka ul. Matušinského, U Stavisek, Tomicova, Třanovského, uzavřena pravá strana ul. Karvinská při výjezdu na ul. Čapkovou
Místní komunikace, Radvanice a Bartovice, Ostrava
uzavřeno, padající kamení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.4.2019 0:00 - 15.6.2019 23:59
Částečná uzavírka ul. Čapkova a úplná uzavírka ul. Matušinského, U Stavisek, Tomicova, Třanovského, od křížení s ul. Čapkova po křížení s ul. Třanovského
D1, mezi km 355.2 a 359.9, ve směru Bohumín – PL
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.4.2019 12:00 - 19.5.2019 23:59
Oprava AB vozovky. Provoz bude veden v režimu 1+1/0.
D1 nájezd EXIT 357 směr Praha
vjezd na dálnici uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.4.2019 12:00 - 19.5.2019 23:59
Vjezd na dálnici uzavřen, objízdná trasa: nájezd Exit 357 ve směru Bohumín s otočením na Exitu 361 zpět na D1 směr Praha
D1 směr Praha výjezd EXIT 357
výjezd z dálnice uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.4.2019 12:00 - 19.5.2019 23:59
Výjezd z dálnice uzavřen, objízdná trasa: pokračovat dále s otočením na Exitu 354 a zpět na D1 ve směru Bohumín, výjezd Exit 357
D1, mezi km 359.9 a 355.1, ve směru Praha
provoz převeden do protisměru práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.4.2019 12:00 - 19.5.2019 23:59
Oprava AB vozovky. Provoz bude veden v režimu 0/1+1.
D1, mezi km 369 a 370, ve směru Bohumín – PL
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.4.2019 8:00 - 30.4.2019 23:59
Oprava AB vozovky. Provoz bude veden v režimu 1+1/0.
D1, mezi km 370 a 369, ve směru Praha
provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.4.2019 8:00 - 30.4.2019 23:59
Oprava AB vozovky, provoz převeden do protisměru v režimu 0/1+1
Ulice Junácká, mezi křižovatkami ulic Blanická a Kališní, Stará Bělá, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 8.4.2019 7:00 - 31.5.2019 23:59
Jedná se o úplnou uzavírku místní komunikace ul. Junácká ve Staré Bělé.
Ulice U Výtopny, Ostrava-Jih, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 8.4.2019 0:00 - 26.4.2019 23:59
Omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou, a to na místní komunikaci ul. U Výtopny – vjezd i výjezd z/na ul. U Výtopny na/z ul. Výškovická, v souvislosti s realizací akce „SILNICE III/4787 OSTRAVA ULICE VÝŠKOVICKÁ, MOSTY 4787-3, 4787-4.“, Vjezd i výjezd na/z ul. U Výtopny bude veden po účelové komunikaci podél obchodního centra Decathlon a zahrádkářské oblasti. Provoz bude střídavý 1 jízdním pruhem a bude ve 3 úsecích řízen světelnou signalizací. Objízdná trasa je vedena podél zahrádkářské oblasti, po účelové komunikaci podél obchodního centra Decathlon, k okružní křižovatce u tohoto obchodního centra a dále po silnici I/11 ul. Rudná.
Ulice Mánesova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
stavební práce omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.4.2019 11:52 - 4.5.2019 11:52
Silnice I/11, ulice Rudná, Ostrava-Jih - Vítkovice, Ostrava
zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.4.2019 6:30 - 20.9.2019 18:00
Částečná uzavírka silnice I/11 v Ostravě ul. Rudná v úseku od x s ul. Závodní po rampu s mimoúrovňovou x s ul. Plzeňská v obou směrech
Silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava
zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.4.2019 6:30 - 20.9.2019 18:00
Částečná uzavírka silnice I/11 v Ostravě ul. Rudná v úseku od x s ul. Závodní po rampu s mimoúrovňovou x s ul. Plzeňská v obou směrech
Ulice Klimkovická, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, Poruba, Ostrava
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.4.2019 7:00 - 31.8.2019 23:59
Částečná - jednosměrná uzavírka části místní komunikace I. třídy č. 34a ul. nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v Ostravě – Porubě, v úseku od křížení s ul. Klimkovická ve směru jízdy ke křižovatce s ul. Gustava Klimenta do úrovně domu na ulici nábřeží SPB č.p. 498/4, kdy v rámci částečné – jednosměrné uzavírky ul. nábřeží SPB dojde k úplnému uzavření chodníku při místní komunikaci I. třídy č. 34a ul. nábřeží SPB u zámeckého parku ve výše uvedeném úseku. Dále bude současně částečně - jednosměrně uzavřena místní komunikace III. třídy č. 45c ul. Klimkovická ve směru příjezdu ke křížení s ul. nábřeží SPB, a to od křížení s ul. V Zahradách.
Ulice Výstavní, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
jízdní pruh uzavřen stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.4.2019 7:00 - 30.6.2019 23:59
Omezení v jednom jízdním pruhu ul. Výstavní
Silnice II/479 (ulice Opavská), Poruba, Ostrava
stavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.3.2019 0:00 - 29.4.2019 23:59
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Opavská“; 1A (od 25.3.2019 do 29.4.2019) PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovická Po celé délce trasy dojde pouze k zúžení s možností zachování dvou jízdních pruhů, práce bude rozdělena do více pracovních míst o šířce jízdního pruhu.
Silnice II/479 (ulice Opavská), Svinov, Ostrava
práce na údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.3.2019 0:00 - 19.12.2019 23:59
MOST EV. Č. 479 - 003; Etapa I - Práce budou prováděny ve vnitřních jízdních pruzích - omezení levých „rychlých“ jízdních pruhů, provoz bude sveden do pravých jízdních pruhů . Organizace MHD A HD Bez omezení; Etapa II - Práce budou prováděny ve vnějších jízdních pruzích - omezení pravých jízdních pruhů (pomalý pruh + odstavný), provoz bude sveden do levých jízdních pruhů (Rychlých) Organizace MHD A HD Sloučení a posun zastávky proti směru jízdy .
Silnice II/479 (ulice Opavská), Svinov, Ostrava
práce na údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.3.2019 0:00 - 19.12.2019 16:35
MOST EV. Č. 479 - 003; Etapa I - Práce budou prováděny ve vnitřních jízdních pruzích - omezení levých „rychlých“ jízdních pruhů, provoz bude sveden do pravých jízdních pruhů . Organizace MHD A HD Bez omezení; Etapa II - Práce budou prováděny ve vnějších jízdních pruzích - omezení pravých jízdních pruhů (pomalý pruh + odstavný), provoz bude sveden do levých jízdních pruhů (Rychlých) Organizace MHD A HD Sloučení a posun zastávky proti směru jízdy
Ulice Sokolská třída, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
zúžené jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.3.2019 0:00 - 31.7.2019 23:59
Uzavírka zastávkového zálivu a chodníku na ul. Sokolská třída v k. ú. Moravská Ostrava, před domem č. 2641/62, z důvodu bourání ubytovny
Ulice Dalimilova, mezi křižovatkami ulic Těšínská a Menšíkova, Radvanice a Bartovice, Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.3.2019 7:00 - 10.5.2019 23:59
Uzavírka ul. Dalimilova, úsek od křížení s ul. Těšínská po křížení s ul. Menšíkova
Ulice Tomicova, Radvanice a Bartovice, Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.3.2019 0:00 - 10.5.2019 23:59
Uzavírka ul. Tomicova, ul. Třanovského
Ulice Třanovského, Radvanice a Bartovice, Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 11.3.2019 0:00 - 10.5.2019 23:59
Uzavírka ul. Tomicova, ul. Třanovského
Ulice Kremličkova, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.3.2019 7:00 - 31.5.2019 14:30
Po úsecích uzavřena bude vždy jen část z celkového úseku, denně od 7,00 do 14,30 hod., jinak průjezdnost bude s opatrností možná, příjezd k RD zachován.
Ulice Tovární, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.3.2019 7:00 - 31.7.2019 16:00
Ul. Tovární, práce budou probíhat po úsecích, denně od 7,00 do 16,00 hod., průjezdnost s opatrností bude zachována.
Místní komunikace, Moravská Ostrava a Přívoz
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.3.2019 7:00 - 24.11.2019 23:59
Postupné uzavírky ul. Valchařské, Soukenické a Gorkého z důvodu opravy kanalizace. Oprava je rozdělena na 13 etap.
Ulice Cihelní, Ostrava a Přívoz, Ostrava
práce na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.2.2019 11:00 - 7.7.2019 23:59
Ulice Cihelní v úseku od ul. Zelné po ul. Mariánskohorskou, částečná uzavírka na 5. etap
Ulice Na Pasekách, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město
práce na inženýrských sítích omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.2.2019 7:00 - 30.4.2019 23:59
Uzavírka místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce - "Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa"
Ulice Podzámčí, Slezská Ostrava, Ostrava
stavební práce jeden jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 30.1.2019 7:47 - 30.4.2020 13:47
Výkopové práce na kanalizaci
Ulice Stavbařů, Ostrava-Jih, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 28.1.2019 8:00 - 30.6.2019 23:59
Úplná uzavírka ul. Stavbařů v úseku mezi ul. Jubilejní a ul. Edisonova. Vlastní pracovní úsek bude ohraničen zábranami, které budou řádně osvětleny výstražnými světly. Částečná uzavírka ul. Edisonova a Jubilejní. Překopy budou prováděny po polovinách při zachování volné šířky vozovky min. 3,0 m pro průjezd vozidel. Otevřený výkop bude ohraničen zábranami, které budou řádně osvětleny výstražnými světly. Objízdná trasa za uzavřený úsek ul. Stavbařů bude vyznačena po ul. Jubilejní, Dvouletky, Šponarova a Edisonova. V případě nutného vjezdu vozidel IZS bude nutné přejezd přes otevřený výkop zajistit jeho překrytím, popř. zasypáním.
Ulice Jedličkova, ulice U Hřiště, Ostrava-Jih
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 28.1.2019 8:00 - 31.8.2019 23:59
Úplná uzavírka ulic Jedličkova a U Hřiště v Ostravě – Zábřehu, přičemž stavební práce budou realizovány po jednotlivých úsecích.
Ulice Palackého, mezi křižovatkami ulic Elišky Krásnohorské a Na Mlýnici, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 22.1.2019 8:00 - 30.6.2019 23:59
Úplná uzavírka ulice Palackého v úseku mezi ul. Elišky Krásnohorské a ul. Na Mlýnici
Místní komunikace, Radvanice a Bartovice, v katastru obce Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 10.12.2018 8:00 - 30.4.2019 19:00
Z důvodu zřízení kanalizačního řádu na cyklostezce u ul. Hvězdná, od křižovatky s ul. Chodounského po křižovatku cyklotrasy s ul. Hvězdná
Ulice Dukelská, Ostrava-Jih
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 6.8.2018 0:00 - 31.5.2019 23:59
Omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. Dukelská, Chalupníkova a Bastlova, za účelem realizace stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Dukelská, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.6.2018 0:00 - 30.4.2019 23:59
Částečná uzavírka silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz na I/11 veden v režimu 1+1 (jeden jízdní pruh směr Havířov a jeden jízdní pruh směr Poruba).
Silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 4.6.2018 0:00 - 30.4.2019 23:59
Částečná uzavírka silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz na I/11 veden v režimu 1+1 (jeden jízdní pruh směr Havířov a jeden jízdní pruh směr Poruba).
Silnice III/4787 (ulice Výškovická), ve směru Výškovice, Ostrava-Jih, Ostrava
most uzavřen stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.5.2018 5:00 - 15.5.2019 23:59
Zvláštní užívání silnice II/647 a dopravní omezení obecného užívání uzavírkou silnice III/4787 (ulice Výškovická) směr Výškovická, v úseku mezi křížením s ul. Nákupní a ul. Pavlovova a výjezdové rampy z ulice Rudná na ulici Výškovickou v souvislosti s akcí: „Silnice III/4787 (ul. Výškovická) směr Výškovice, v úseku křížení s ul. Nákupní a ul. Pavlovova a uzavírky sjezdové rampy z ulice Rudná na ulici Výškovickou“. Vyznačení objízdných tras: Uzavírka ul. Výškovická ve směru na Výškovice - doprava svedena z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou a dále na ul. Pavlovova (po dobu uzavření výjezdové rampy z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou ve směru Ostrava – Jih, bude doprava vedena na ul. Závodní – schválená DZ pro stavbu „Rekonstrukce mostu přes Ostravici u Hornbachu). Obousměrný provoz ul. Výškovická, směr Vítkovice - Doprava v úseku mezi křižovatkami ul. Výškovická s ul. Nákupní a křižovatkou ulic Výškovická a Pavlovova bude obousměrně. V pravém jízdním pruhu bude zachována veškerá doprava směr Vítkovice. Levý jízdní pás bude vyhrazen pouze pro IZS a BUS DPO ve směru na Výškovice