Aktuální dopravní situace

Využívány zdroje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Celá ČR Praha Brno Ostrava
Silnice I/22, Hradešice - Malý Bor, okr. Klatovy
stavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:02 - 1.9.2019 23:59
Částečná uzavírka I/22 Hradešice - Malý Bor
Místní komunikace, část obce Vlkonice - silnice II/171, část obce Nespice, Vacov, okr. Prachatice
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 27.9.2019 23:59
Ulice Sportovní, Dubí, okr. Teplice
uzavřeno
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 25.8.2019 23:59
Úplná uzavírka části místní komunikace Sportovní, Dubí 2 - konání Dubských slavností
Ulice Filipovská, Čáslav, okr. Kutná Hora
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 30.9.2019 23:59
Silnice II/105, část obce Březí u Týna nad Vltavou - místní komunikace, Temelín, okr. České Budějovice, přes: Týn nad Vltavou
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 11.9.2019 23:59
Silnice III/01944, Cejle - Dvorce, okr. Jihlava
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 23.8.2019 23:59
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice III/0395 a III/01944 mezi obcemi Kostelec, Cejle, Dvorce po sil. II/602 a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce povrchu silnice III. tř. takto: Termín uzavírky: silnice III/0395 I. ETAPA od 19. 8. Do 20. 8. 2019 silnice III/01944 II. ETAPA od 21. 8. do 23. 8. 2019 Uzavřený úsek silnice: v úseku silnice III/0395 Kostelec – Cejle silnice III/01944 Cejle – Dvorce a Dvorce – sil. II/602 Délka uzavírky: I. ETAPA 2,1 km II. ETAPA 1,8 a 1,8 km Obousměrná objížďková trasa ETAPY I. pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 a III/0395 v Kostelci: po sil. II/406 směr Jihlava na OK se sil. II/602 – VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. III/01944 – po sil III/01944 obce Dvorce – Cejle – sil. III/0395 na křiž. se sil. III/0396 u obce Cejle a zpět. Délka objízdné trasy 6,8 km. Obousměrná objížďková trasa ETAPY II. do obce Dvorce pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 a III/0395 v Kostelci: po sil. II/406 směr Jihlava na OK se sil. II/602 – VLEVO po sil. II/602 na křiž. s MK obce Dvorce – VLEVO po této MK do obce Dvorce na křiž. se sil. III/01944 v obci Dvorce a zpět. Délka objízdné trasy 6,8 km. Obousměrná objížďková trasa ETAPY II. do obce Cejle pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 a III/0395 v Kostelci: po sil. III/0395 do obce Cejle a zpět. Délka objízdné trasy 2,0 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici III/01944 a III/0395 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz Objízdná trasa pro VLOD v jednotlivých etapách bude vedena dle výše uvedeného popisu. Etapa I. – úsek silnice III/0395 mezi obcemi Kostelec a Cejle v termínu 19. 08. – 20. 08. 2019: Dopravní obsluha zastávky „Kostelec,,rozc. k žel.st.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Kostelec,,nám.“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč Dopravní obsluha zastávky „Kostelec,,rozc.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Kostelec,,nám.“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč Etapa II. – úsek silnice III/01944 mezi obcí Cejle a křižovatkou se silnicí II/602 v žadatelem navrženém termínu 21. 08. 2019 – 23. 08. 2019 Dopravní obsluha zastávky „Dvorce“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Cejle“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč Dopravní obsluha zastávky „Dvorce,,osada Zastávka“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Cejle“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč V druhé etapě nebude obsloužena obec Dvorce. Vedení jednotlivých spojů platí pro obě etapy. Obec Cejle (příp. Dvorce v první etapě) bude obsloužena: 760650 – 7/13/15/19/2/4/8/12/16 760681 – 7/13/10 Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
Silnice III/01944, Dvorce, okr. Jihlava
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 23.8.2019 23:59
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice III/0395 a III/01944 mezi obcemi Kostelec, Cejle, Dvorce po sil. II/602 a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce povrchu silnice III. tř. takto: Termín uzavírky: silnice III/0395 I. ETAPA od 19. 8. Do 20. 8. 2019 silnice III/01944 II. ETAPA od 21. 8. do 23. 8. 2019 Uzavřený úsek silnice: v úseku silnice III/0395 Kostelec – Cejle silnice III/01944 Cejle – Dvorce a Dvorce – sil. II/602 Délka uzavírky: I. ETAPA 2,1 km II. ETAPA 1,8 a 1,8 km Obousměrná objížďková trasa ETAPY I. pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 a III/0395 v Kostelci: po sil. II/406 směr Jihlava na OK se sil. II/602 – VLEVO po sil. II/602 na křiž. se sil. III/01944 – po sil III/01944 obce Dvorce – Cejle – sil. III/0395 na křiž. se sil. III/0396 u obce Cejle a zpět. Délka objízdné trasy 6,8 km. Obousměrná objížďková trasa ETAPY II. do obce Dvorce pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 a III/0395 v Kostelci: po sil. II/406 směr Jihlava na OK se sil. II/602 – VLEVO po sil. II/602 na křiž. s MK obce Dvorce – VLEVO po této MK do obce Dvorce na křiž. se sil. III/01944 v obci Dvorce a zpět. Délka objízdné trasy 6,8 km. Obousměrná objížďková trasa ETAPY II. do obce Cejle pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 a III/0395 v Kostelci: po sil. III/0395 do obce Cejle a zpět. Délka objízdné trasy 2,0 km. Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: Po silnici III/01944 a III/0395 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz Objízdná trasa pro VLOD v jednotlivých etapách bude vedena dle výše uvedeného popisu. Etapa I. – úsek silnice III/0395 mezi obcemi Kostelec a Cejle v termínu 19. 08. – 20. 08. 2019: Dopravní obsluha zastávky „Kostelec,,rozc. k žel.st.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Kostelec,,nám.“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč Dopravní obsluha zastávky „Kostelec,,rozc.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Kostelec,,nám.“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč Etapa II. – úsek silnice III/01944 mezi obcí Cejle a křižovatkou se silnicí II/602 v žadatelem navrženém termínu 21. 08. 2019 – 23. 08. 2019 Dopravní obsluha zastávky „Dvorce“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Cejle“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč Dopravní obsluha zastávky „Dvorce,,osada Zastávka“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Cejle“ pro spoje níže uvedených linek: 760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky 760681 Jihlava-Batelov,Lovětín-Počátky 760451 Jihlava-Telč V druhé etapě nebude obsloužena obec Dvorce. Vedení jednotlivých spojů platí pro obě etapy. Obec Cejle (příp. Dvorce v první etapě) bude obsloužena: 760650 – 7/13/15/19/2/4/8/12/16 760681 – 7/13/10 Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
Silnice I/2, Tehov - silnice III/1011 (ulice Strašínská), Tehovec, část obce Vojkov, okr. Praha-východ
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 30.8.2019 23:59
Úplná uzavírka silnice č. III/1011 od křižovatky komunikace I/2 po obec Strašín z důvodu opravy povrchu komunikace.
Silnice II/173, v katastru obce Řepice - v katastru obce Radomyšl, část obce Domanice, okr. Strakonice
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 31.8.2019 23:59
Úplná uzavírka silnice č. II/173 v úseku od okružní křižovatky ul. Radomyšlská ve Strakonicích – Domanice – počátek Radomyšle z důvodu realizace stavby „Modernizace silnice II/173 Strakonice – Radomyšl“. Uzavírka se povoluje v termínu od 31. 7. 2019 - 31. 8. 2019 dle plánu jednotlivých etap.
Silnice II/399, v katastru obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou
práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 31.8.2019 23:59
Částečná uzavírka silnice I/37 - prostor MÚK (mimoúrovňová křižovatka) dálnice D1 Velká Bíteš EXIT 162 – vpravo částečná uzavírka v termínu od 05. 08. 2019 do 11. 08. 2019 v délce cca 100 m částečná uzavírka v termínu od 21. 08. 2019 do 31. 08. 2019 v délce cca 50 m (zasahuje částečně do silnice II/399) Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením.
Ulice Křižíkova, Praha 8, Praha
zúžená vozovka na tři jízdní pruhy stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 23.9.2019 23:59
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu-Zábor jížního chodníku a přilehlého jízdního pruhu. Provoz pod Negrelliho viadutem zůstane zachován v uspořádání 2 j.p. ve směru Praha 3 a 1 j.p. ve směru centrum.
D11, mezi km 0.3 a -0.2, ve směru Praha
práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 15:30 - 2.9.2019 23:59
Práce na přejezdu v SDP
D11, mezi km -0.4 a -0.8, ve směru Praha
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 15:00 - 2.9.2019 23:59
Úprava přejezdů v souvislosti s akcí „D11 v km 0,000–8,000.
Ulice Ankarská - ulice Bělohorská, směr Bílá hora, Praha
práce na silnici neprůjezdný pravý jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 12:08 - 21.8.2019 23:59
Ulice Za Šmatlíkem, Praha-Šeberov
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 8:00 - 31.8.2019 23:59
V rámci realizace stavebních prací – přípojky inženýrských sítí.
Ulice V milíři, Praha-Kolovraty, Praha
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 8:00 - 24.8.2019 23:59
Ulice Vyskočilova, Praha 4, Praha
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 8:00 - 30.9.2019 23:59
Oprava autobusové zastávky-provoz veden 1 jízdním pruhem
Ulice Vysočanská, mezi křižovatkami ulic Litoměřická a Prosecká, Praha 9, Praha
stavební práce zúžené jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 8:00 - 31.10.2019 23:59
Rekonstrukce kanalizace - jízdní pruh
D1, mezi km 0.2 a 1.8, ve směru Bohumín – PL
oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na tři jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 6:36 - 8.9.2019 23:59
V úseku veden provoz ve dvou pravidelných jízdních pruzích a jednom provizorním jízdním pruhu po zpevněné krajnici, který u nájezdu do EXITu 2-Chodov plynule navazuje do odbočovacího pruhu (Fáze 4)
Ulice Machovcova, ulice Skaláků, Praha 4
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 0:00 - 31.10.2019 23:59
Z důvodů provádění výkopových prací pro obnovu inženýrských sítí bude provedena uzavírka místních komunikací Machovcova, Skaláků.
Brno-Komín, v katastru obce Brno, Boční - Sadařská
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 21.8.2019 0:00 - 10.9.2019 23:59
Úplná uzavírka místních komunikací v bloku ulic Podlesí, Závist, Sadařská a Boční. Rozděleno do 3 etap - III. Etapa (úplná uzavírka části ul. Podlesí od ul. Sadařská po ul. Závist a úplná uzavírka části ul. Závist od ul. Podlesí po ul. Boční), IV. Etapa (úplná uzavírka části ul. Sadařská od ul. Podlesí po ul. Boční a úplná uzavírka ul. Boční od ul. Sadařská po ul. Závist), V. Etapa (úplná uzavírka části ul. Závist od ul. Boční po ul. Bystrcká)
Silnice I/42 (ulice Žabovřeská), Brno-Žabovřesky, Brno
stavební práce zúžené jízdní pruhy
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 6:00 - 23.8.2019 20:00
Uzavírka jízdních pruhů pod mostem, uzavírka pravého jízdního pruhu, pravý jízdní pás (ve směru Svitavy), doprava vedena ve volných jízdních pruzích
Silnice I/42 (ulice Křídlovická), Brno-střed, Brno
stavební práce pravý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.8.2019 0:00 - 30.9.2019 23:59
Uzavřen jízdní pruh, pravý jízdní pás čtyř pruhové silnice (pod železničním podjezdem) ve směru Svitavy
Silnice I/42, Brno-Židenice, Brno
práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 12.8.2019 0:00 - 30.8.2019 20:00
Souvislá oprava vozovky, uzavřen bude levý jízdní pruh (ve směru Brno-Židenice, Svitavy)
Ulice Potácelova, Brno-Židenice
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 12.8.2019 0:00 - 15.10.2019 23:59
Úplná uzavírka MK II. tř. ul. Potácelova v úseku mezi křižovatkou s ul. Skorkovského a Táborskou
Ulice Pastviny, Brno-Komín, v katastru obce Brno
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 10.8.2019 0:00 - 30.9.2019 23:59
Částečná uzavírka místní komunikace - parkoviště u hřbitova na ul. Absolonova v Brně-Komíně z důvodu rekonstrukce plynovodní regulační stanice. Dojde k uzavření plochy parkoviště o plošném rozsahu cca 132 m2 (rozměr uzavíraného prostoru je 11 m x 12 m), parkoviště u hřbitova na ul. Absolonova v Brně-Komíně
Ulice Obůrky, Brno-Medlánky, Brno
omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 8.8.2019 0:58 - 31.8.2019 22:28
Uzavírka ul. Obůrky z důdovu výkopových prací při obnově kabelu NN. Objízdná trasa není stanovena. Vydal: ÚMČ Brno-Medlánky
Ulice Zoubkova, mezi křižovatkami ulic Lesní a Zavřená, Brno-Nový Lískovec, Brno
omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 5.8.2019 7:45 - 31.12.2019 8:15
Úplná uzavírká ul. Zoubkova, z důvodu opravy komunikace v úseku Zavřená-Lesní, práce na vazují na stavbu BVK (kanalizace a vodovod).
Ulice Kopaniny, Brno-Kohoutovice, Brno
neprůjezdná komunikace
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.8.2019 8:14 - 15.10.2019 8:44
Úplná uzavírka ul. Kopaniny, z důvodu uložení kabelu NN, objízdné trasy nejsou stanoveny., Vydal: ÚMČ Brno-Kohoutovice
Ulice Trávníky, Brno-sever
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.8.2019 8:00 - 31.8.2019 23:59
Úplná uzavírka z důvodu demolice kanalizační přípojky a vybudování nové, v ulici Trávníky před č.or 16.
Silnice I/11, rampa, Ostrava-Jih, Ostrava
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 19.8.2019 7:00 - 25.8.2019 23:59
Velkoplošná oprava severovýchodní sjezdové rampy silnice I/11 (ul. Rudná) v Ostravě v prostoru mimoúrovňové křižovatky sil. I/11 ul. Rudná a I/58 ul. Plzeňská, staniční km cca 282,6 sil. I/11. Objízdná trasa: po sil. II/647 ul. Plzeňská na následující MÚK ul. Plzeňská x ul. Ruská, dále JV rampou na sil. III/4787 ul. Ruská směr Zábřeh, následně vpravo SZ rampou zpět na sil. II/647 ul. Plzeňská a v prostoru MÚK sil. I/11 a I/58 SZ sjezdovou rampou na sil. I/11 ul. Rudná ve směru Poruba
Silnice I/56 (ulice Cingrova), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
uzavřeno, práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.8.2019 14:07 - 26.8.2019 20:00
Řidiči, kteří přijedou po Místecké od Frýdku-Místku, vjedou na objížďce na silniční rampu u haly Tatran, odkud se dostanou na ulici 28. října směr Poruba, po dosažení křižovatky ul. 28. října s Novinářskou budou navedeni vpravo na Novinářskou a opět vpravo na Varenskou ulici, kdy přijedou na křižovatku Varenská x Českobratrská x Hornopolní, zde odbočí vlevo a přes most u autosalónu Heller se dostanou do původního směru na silnici I/56. Řidiči jedoucí od Hlučína pojedou u bývalého stadionu Kotase doprava kolem sladovny a opět doprava na Českobratrskou ulici směr centrum, kde se kolem bývalého Bauhausu dostanou do Porážkové ulice a po ní na Švabinského ulici a 28. října u býv. Hortexu. Po ulici 28. října pojedou dále směrem Místecké ulici a na rampě ulice Senovážné se dostanou do svého směru.
Ulice Ľudovíta Štúra, Poruba, Ostrava
uzavřeno
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.8.2019 7:30 - 30.9.2019 18:00
Úplná uzavírka části místní komunikace ul. Ĺudovíta Štúra v Ostravě – Porubě v úseku od ulice Příčné po křižovatku s ulicí Francouzskou z důvodu umístění lešení pro opravu spojovací chodby situované mezi budovami školy. Objízdná trasa je stanovena po ul. Ĺudovíta Štúta a po ul. Příčné
Ulice Emila Filly, mezi křižovatkami ulic Přemyslovců a Korunní, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
uzavřeno, práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 14.8.2019 7:00 - 31.10.2019 16:00
Uzavírka
Ulice Václavská, , Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 12.8.2019 6:00 - 28.8.2019 6:00
Sídliště Vršovců, Václavská
Ulice Ludmilina, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 5.8.2019 8:00 - 5.11.2019 15:00
Úplné omezení ul. Ludmilina
Silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava
práce na údržbě mostu provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.8.2019 0:00 - 16.12.2019 23:59
Částečná uzavírka sil. I/11 ul. Rudná v km 282,7 z důvodu opravy lávky nad silnicí. Zachován obousměrný provoz v režimu 1+1. (uzavřen pás na Porubu)
Ulice Matušínského - ulice Třanovského, Radvanice a Bartovice, Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.7.2019 0:00 - 31.10.2019 23:59
Uzavírka komunikace ul. Matušinského
Ulice Revírní, mezi křižovatkami ulic Třanovského a Čapkova, Radvanice a Bartovice, Ostrava
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.7.2019 0:00 - 31.10.2019 23:59
Uzavírka ul. Revírní
Ulice Kotěrova, Vítkovice, Ostrava
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.7.2019 8:00 - 31.8.2019 12:00
Uzavírka Kotěrovy ulice, křižovatka s Ocelářskou z poloviny průjezdná