Aktuální dopravní situace

Využívány zdroje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Celá ČR Praha Brno Ostrava
D35 - 237.7-238.4km na trase Olomouc - Mohelnice
ledovka, průjezd se zvýšenou opatrností
Plánována na: 18.11.2017 7:20 - 18.11.2017 8:20
Ledovka, průjezd se zvýšenou opatrností
D1, km 38.5, ve směru Bohumín – PL
Pozor! Překážka na vozovce neprůjezdný pravý jízdní pruh
Očekávejte zdržení
Doba platnosti: 18.11.2017 7:15 - 18.11.2017 8:15
Porouchané Na
D1 - 39.8-38.2km na trase Říkovice - Praha; před koncem uzavírky
hromadná nehoda neprůjezdný pravý jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:15 - 18.11.2017 12:00
Hromadná nehoda 4 vozidel; neprůjezdný pravý jízdní pruh; 2 NA x 2 OA bez zranění.
D1, mezi km 352 a 349, ve směru Praha
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 18.11.2017 15:00
Štěpkování stromů, údržba stromů a keřů, zdroj: ŘSD
D1, mezi km 338 a 296.5, ve směru Praha
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 18.11.2017 16:00
Úklid odpadků a čištění vozovek, zdroj: ŘSD
D8, mezi km 18 a 6.5, ve směru Praha
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 18.11.2017 11:00
Dosypávání krajnic a SDP, zdroj: ŘSD
D1, mezi km 310.5 a 310.8, ve směru Bohumín – PL
práce údržby levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 18.11.2017 17:00
Údržba a opravy svodidel, zdroj: ŘSD
Silnice I/47, Hranice, okr. Přerov
oprava povrchu vozovky výjezd neprůjezdný
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 19.11.2017 23:59
Částečná uzavírka silnice I/47 (ul. Olomoucká a ul. Bělotínská) v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/440 (tř. 1. máje) v Hranicích, z důvodu opravy silnice
Silnice I/47 (ulice Olomoucká), Hranice, okr. Přerov
oprava povrchu vozovky odbočovací pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 19.11.2017 23:59
Částečná uzavírka silnice I/47 (ul. Olomoucká a ul. Bělotínská) v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/440 (tř. 1. máje) v Hranicích, z důvodu opravy silnice
Silnice III/13518, v katastru obce Vesce, okr. Tábor
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 19.11.2017 18:00
Pro provedení stavby „Oprava objízdných tras v rámci stavby mostů č.ev. 13518-3 u myslivny Jitra před Mažicemi a č.ev. 13518-5 v Mažicích“. Objížďka je navržena takto : II/159, Záluží II/135, Vlastiboř, Svinky II/159, Komárov, Klečaty III/13516, Záluží III/1479, Mažice III/14718 - platí pro oba směry. Délka objížďky je cca 14 km.
D0 - 6.9km na trase Ruzyně - Modletice; asi 100 m za výjezdem z Komořanského tunelu ve směru na Brno
požár vozidla zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 2:25 - 18.11.2017 10:00
Požár vozidla; zúžená vozovka ze 3 pruhů na jeden jízdní pruh; kamion odtažen, probíhá úklid středního JP. Místo průjezdné pouze levým JP.
Dvořákovo nábřeží, Praha 1
práce na silnici omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.11.2017 19:59 - 14.12.2017 23:59
Předláždění povrchu vozovky
Ulice Legerova x Vinohradská, Praha 1, směr Hl. nádraží
jeden jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 17.11.2017 1:30 - 20.11.2017 1:00
Výluka metra C-zavedení NAD XC
Ulice Olšanská - ulice Jana Želivského, Praha
práce na silnici omezení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.11.2017 6:00 - 15.12.2017 6:00
Ulice Jana Želivského, Praha 3
práce na silnici jeden jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.11.2017 6:00 - 2.12.2017 6:00
Souvislá údržba komunikace.
Ulice Chatová, mezi křižovatkami ulic Strážovská a Plánická, Praha 16, Praha
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.11.2017 0:00 - 15.12.2017 23:59
Obnova vodovodního řadu
Ulice Moldavská, Praha 10
uzavřeno havárie kanalizace
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2017 14:09 - 22.11.2017 14:09
Ulice Průmyslová, Praha 10, směr Hostivař
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2017 10:20 - 15.12.2017 23:59
Ulice Modřanská, Praha 4
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2017 9:00 - 19.11.2017 23:59
Rekonstrukce komunikace
Ulice Vršovická, Praha 10
oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2017 7:00 - 30.11.2017 23:59
Obnova povrchu vozovky po rekonstrukci vodovodních řadů- jídní pruh směr z centra
Ulice Rebešovická, Brno-Chrlice
práce na silnici práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2017 0:00 - 30.11.2017 23:59
Uzavírka provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Rebešovická, obec Brno, k. ú. Chrlice v úseku od Chrlice, smyčka po křižovatku s ulicí K Sídlišti, s objízdnou trasou ulicemi Davídkova, Zámecká. Průjezd povolen pouze pro BUS a vozidla s povolením stavby.
Silnice II/374 (ulice Černovická), Brno-Černovice
stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 14.11.2017 7:00 - 20.12.2017 23:59
Opravy mostu č. 374-048 - zřízení provizorního přejezdu středního dělícího pásu
Ulice Kameníčkova, Brno-Žabovřesky, Brno
práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 14.11.2017 7:00 - 30.11.2017 23:59
Z důvodu stavebních prací – přípojky IS. Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulicích Jelínkova, Eliášova, Sirotkova, Jelínkova, nebo Eliášova, Sirotkova, Jelínkova, Eliášova.
Ulice Křenová, Brno-střed, Brno
jízdní pruh uzavřen práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.11.2017 9:00 - 30.11.2017 23:59
Z důvodu realizace přípojek pro objekt Křenová 69 bude uzavřen přilehlý jízdní pruh před uvedeným objektem. Omezení je průjezdné přes tramvajový pás kolem nástupního ostrůvku MHD., průjezdné po tramvajové trati.
Silnice I/43, Brno-Ivanovice
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.11.2017 7:00 - 19.11.2017 23:59
Úplná uzavírka sil. I/43 v místě ramp (větví) MÚK Hradecká/Řečkovická/Maříkova v Brně-Ivanovicích.
Silnice I/43, Brno-Ivanovice
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.11.2017 7:00 - 19.11.2017 23:59
Úplná uzavírka sil. I/43 v místě ramp (větví) MÚK Hradecká/Řečkovická/Maříkova v Brně-Ivanovicích.
Silnice I/42 (ulice Hradecká), Brno-Žabovřesky, Brno
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.11.2017 0:00 - 22.11.2017 23:59
Z důvodu realizace stavby dodatečných protihlukových opatření na silnici I/42 Brno - velký městský okruh bude částečně i úplně uzavřena silnice I/42 v úseku mimoúrovňového křížení silnice I/42 a II/640, tj. ulic Hradecká x Žabovřeská v Brně-Žabovřeskách a v Brně- Králově Poli.
Ulice Banskobystrická, mezi křižovatkami ulic Terezy Novákové a Koláčkova, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno
práce na silnici
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 8.11.2017 15:09 - 28.2.2018 15:00
Na ul. Banskobystrická je pro stavbu polyfunkčního objektu v nároží ul. Medlánecká x Bankobystrická povolen v délce cca 35m celoplošný zábor chodníku, ve vozovce je potom vyhrazen koridor pro pěší. Vozidla okolo tohoto záboru jezdí částečně ve vozovce, částečně po tramvajovém tělese.
Ulice Erbenova, mezi křižovatkami ulic Drobného a Martinkova, Brno-sever, Brno
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.11.2017 0:00 - 31.12.2017 23:59
Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Ulice Havelkova, Brno-Bohunice
práce na inženýrských sítích
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 25.10.2017 7:00 - 30.11.2017 23:59
Částečná uzavírka ul. Havelkova v úseku u křižovatky s ul. Běloruská a Dlouhá, průjezd jedním jízdním pruhem.
D1, mezi km 350.5 a 352, ve směru Bohumín – PL
práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 18.11.2017 16:00
Oprava spárování CB krytu, údržba a opravy vozovek CB, zdroj: ŘSD
D1, mezi km 352 a 349, ve směru Praha
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 18.11.2017 7:00 - 18.11.2017 15:00
Štěpkování stromů, údržba stromů a keřů, zdroj: ŘSD
D1, mezi km 369.4 a 370.1, ve směru Bohumín – PL
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.11.2017 9:45 - 31.3.2018 23:59
Havarijní stav vozovky.
D1, mezi km 362.1 a 363.9, ve směru Bohumín – PL
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh levý jízdní pruh uzavřen
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 16.11.2017 9:10 - 31.3.2018 23:59
Havarijní stav vozovky.
Silnice II/479 (ulice Českobratrská), Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 15.11.2017 0:00 - 27.11.2017 23:59
„Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly etapa I“. Důvod zvláštního užívání a uzavírky: stavební práce – přeložka trolejového vedení. Objízdná trasa: Jedná se o částečnou uzavírku silnice II/479 (ulice Českobratrská) v úseku od křižovatky s ul. Sokolská třída po křižovatku s výjezdovou rampou z ul. Bohumínská pro individuální dopravu pouze ve směru z centra města na Michálkovice. Městské hromadné dopravě bude umožněn průjezd v obou směrech a nebudou přemísťovány zastávky MHD. Objízdná trasa bude vedena po ulici Sokolská třída, ul. Biskupská, ul. Havlíčkovo nábřeží, 28. října, na ul. Bohumínská a výjezdovou rampu zpět na ul. Českobratrská.
Komunikace, Nová Ves, v katastru obce Ostrava
uzavřeno
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 13.11.2017 7:45 - 21.11.2017 7:45
D1, mezi km 359.4 a 357.5, ve směru Praha
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.11.2017 14:00 - 31.3.2018 17:00
Havarijní stav vozovky
D1, mezi km 369.645 a 368.80, ve směru Praha
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh oprava vodorovného dopravního značení
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 9.11.2017 13:55 - 31.3.2018 17:00
Havarijní stav vozovky
Ulice Svatoplukova, Vítkovice, Ostrava
uzavřeno stavební práce
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 6.11.2017 6:00 - 15.12.2017 18:00
Uzavírka Svatoplukovy ulice mezi Mečnikovovou a slepým koncem Svatoplukovy, průjezd Mečnikovovou je zachován
Ulice Opletalova, Poruba, Ostrava
uzavřeno oprava povrchu vozovky
Zdržení není evidováno
Doba platnosti: 1.11.2017 0:00 - 25.11.2017 23:59
Obousměrná dopravní uzavírka místní komunikace III. třídy č. 24c ul. Opletalova v Ostravě-Porubě z důvodu její opravy.