Nabídka služeb portálu MojeDopravní.info

MojeDopravní.info nabízí svým zákazníkům služby zaměřené na poskytování personalizovaných dopravních informací v reálném čase. V současné době je možné vybrat si ze dvou dostupných typů služeb – Traffic Basic nebo Traffic Profi.
    
V obou případech máte možnost volby distribučního kanálu, kterým vám budou informace poskytovány – mobilní aplikace pro OS Android (od verze 2.3), email nebo SMS (připravujeme mobilní aplikaci pro iOS a příjem prostřednictvím MMS).

Pracujeme pro VÁS!

V druhém pololetí roku 2013 pro vás chystáme mnoho NOVINEK - mobilní aplikaci pro iOS, informace přes MMS, apod.

Novinky ZDARMA!

Každý uživatel může ZDARMA v rámci svého paušálu využívat novinky připravované naším vývojovým týmem. Více v sekci Aktuality.


Počet uživatelů: 4089

Dnes odesláno 0 DI na email/SMS
Uživatelé Android MDI využívají 324 DI

Registrace

Služba Traffic Basic

Služba Traffic Basic využívá datové základny Jednotného systému poskytování dopravních informací České republiky, který představuje jediné garantované dopravní informace v ČR. Využívaná datová základna poskytuje svým uživatelům prostřednictvím služby Traffic Basic dopravní informační servis v dělení do následujících kategorií:
• Dopravní událost (nehody, apod.)
• Uzavírka/omezení průjezdu (krátkodobé i dlouhodobé uzavírky, apod.)
• Meteo informace/výstraha (náledí, vítr, mlha, sněžení, apod.)
• Varovné hlášení (předměty na komunikaci, živelné pohromy, apod.)
• Obecná informace
Významnou přidanou hodnotou portálu MojeDopravní.info je doplnění informace zda v souvislosti se zaslanou dopravní událostí dochází k časovému zdržení. V rámci služby Traffic Basic však není uvedena jeho hodnota v minutách, tuto funkci nabízí služba Traffic Profi.
Veškeré dopravní informace služby Traffic Basic jsou poskytovány v personalizované podobě, tedy dle požadavků uživatele (trasa, čas, typ informace, apod.) s geografickou působností na území celé České republiky.
Uživatel má možnost volby distribučního kanálu, kterým mu budou informace poskytovány – mobilní aplikace pro OS Android, email nebo SMS (připravujeme mobilní aplikaci pro iOS a příjem prostřednictvím MMS). Informace poskytované v rámci mobilní aplikace jsou přímo propojeny s mapovým podkladem České republiky, informace poskytované na email jsou doprovázeny přehlednými obrázkovými mapkami, které názorně zobrazují úseky dotčené danou dopravní událostí.
Příklady zasílaných dopravních informací naleznete v sekci Ukázka služeb -> Informace na email a SMS.

Služba Traffic Profi

Služba Traffic Profi je rozšiřujícím balíčkem služby Traffic Basic. Traffic Profi využívá nejen datové základny Jednotného systému poskytování dopravních informací České republiky, ale i dat z tzv. flotily plovoucích vozidel. Garantované dopravní informace v ČR jsou tak rozšířeny o podrobné informace o aktuálních dopravních zátěžích, cestovních časech a zdrženích. Využívaná datová základna poskytuje svým uživatelům prostřednictvím služby Traffic Profi dopravní informační servis v dělení do následujících kategorií:
• Cestovní doba
• Cestovní zdržení na trase
• Cestovní zdržení v konkrétních částech trasy
• Kompletní služby Traffic Basic
Informace o aktuálních cestovních časech a zdrženích jsou v minutových intervalech získávány z flotily více jak 50.000 vozidel pohybujících se po silniční síti České republiky. V rámci výpočtů cestovní doby získáte jak celkovou cestovní dobu na dané trase, tak informace o hlavních problémových místech vč. vyčíslení aktuálního zdržení.
Veškeré dopravní informace služby Traffic Profi jsou poskytovány v personalizované podobě, tedy dle požadavků uživatele (trasa, čas, typ informace, apod.) s geografickou působností na území celé České republiky.
Uživatel má možnost volby distribučního kanálu, kterým mu budou informace poskytovány – mobilní aplikace pro OS Android, email nebo SMS (připravujeme mobilní aplikaci pro iOS a příjem prostřednictvím MMS). Informace poskytované v rámci mobilní aplikace jsou přímo propojeny s mapovým podkladem České republiky, informace poskytované na email jsou doprovázeny přehlednými obrázkovými mapkami. V obou případech jsou zobrazeny aktuální dopravní zátěže na komunikacích a zvýrazněny úseky dotčené danou dopravní událostí.
Příklady zasílaných dopravních informací naleznete v sekci Ukázka služeb -> Informace na email a SMS.
Ceník služeb a podmínky jejích využívání je uveden v sekci Všeobecné obchodní podmínky.