Ceník služeb portálu MojeDopravní.info


Aktivace ZDARMA!

Každý nově registrovaný uživatel získá aktivaci služby Traffic Basic nebo Traffic Profi ZDARMA!

NEOMEZENÝ počet DI!

Paušály služeb Traffic Basic a Traffic Profi obsahují NEOMEZENÝ počet dopravních informací zaslaných na email!


Počet uživatelů: 4085

Dnes odesláno 0 DI na email/SMS
Uživatelé Android MDI využívají 331 DI

Registrace

Průběh plateb za služby

Platby za služby portálu jsou prováděny prostřednictvím předplaceného kreditu.
Kredit si mohou uživatelé zakoupit po registraci (popřípadě po uplynutí zkušení doby) v rámci svého uživatelského účtu, kde je možné mj. zjistit i jeho aktuální výši.
Platba za služby portálu se skládá ze dvou částí – povinné a volitelné. Povinnou platbou je uhrazení pravidelného poplatku za poskytování vybrané služby. Tento poplatek, který bude systémem automaticky účtován z kreditu uživatele při aktivaci některého ze zvýhodněných balíčků, pokrývá:
- správu uživatelského účtu
- poskytování vybrané služby portálu MojeDopravní.info
zasílání dopravních informací dle preferencí uživatele prostřednictvím emailu - možnost využívání mobilní aplikace pro OS Android (do budoucna i prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS)
Volitelná platba je uživateli účtována pouze v případě, kdy jsou mu zasílány dopravní informace v podobě SMS (do budoucna připravuje o možnost získávat dopravní informace jako MMS). Platby za odeslané SMS jsou účtovány okamžitě po odeslání dané zprávy.
Uživatel má nad svým kreditem plnou kontrolu v podobě informace o jeho aktuální výši a současně i přehledu faktur za jeho zakoupení. Využívání kreditu je v rámci uživatelského účtu podrobně evidováno. Každé využití kreditu pro zasílání SMS je jednoznačně spárováno se zaslanou dopravní událostí, apod.

Způsob zakoupení kreditu

Zakoupení kreditu lze provést po registraci do systému v sekci Můj účet. Uživatel má k dispozici tři možnosti pro provedení platby:
- platba kreditní kartou
- platba prostřednictvím mobilního telefonu
- platba bankovním převodem
Při platbě kreditní kartou jsou podporovány standardní platební karty používané v České republice. Jedná se o:
- VISA Classic
- VISA Electron
- Eurocard/Mastercard
- Maestro
Platbu prostřednictvím mobilního telefonu mohou využít zákazníci společnosti T-Mobile. Portál podporuje metodu tzv. mPlatby, kdy je placená částka připsána na účet za poskytování mobilních telefonních služeb (u paušálu) nebo odečtena z kreditu (u předplacených karet).
V případě platby bankovním převodem je třeba zaslat požadovanou částku na níže uvedený bankovní účet.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5899522001/5500 VS: povinnou součástí platby je variabilní symbol, který vám bude automaticky vygenerován
Při platbě kreditní kartou a prostřednictvím mobilního telefonu je nákup kreditu proveden on-line. U bankovního převodu je kredit navýšen po připsání hrazené částky na náš účet.
Další informace jsou uvedeny v sekci Všeobecné obchodní podmínky a Smlouva o využívání služeb.