Ukázky zasílaných dopravních informací

Dopravní informace poskytujeme formou emailové zprávy, SMS nebo prostřednictvím mobilní aplikace pro OS Android. Brzy budete mít možnost získat dopravní informace také prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo jako MMS.
Informace jsou zasílány automaticky na základě Vámi nastavených parametrů. Robustní vnitřní logika systému zajistí, aby Vám byly informace přínosem a ne obtíží (např. v případě příliš častého zasílání aktualizací, apod.).
Dokážeme Vás upozornit jak na krátkodobé dopravní události v podobě nehod apod., tak např. na znovu otevření dlouhodobě uzavřených komunikací z důvodu jejich rekonstrukce. Umíme ale i mnohem víc!
Dopravní informace je možné v případě emailu zasílat jak v textové formě, tak grafické v podobě přehledných mapek zachycujících danou dopravní situaci.
Níže jsou uvedeny příklady dopravních informací zasílaných na email a SMS v rámci služby Traffic Profi. Ukázky prostředí mobilní aplikace pro OS android je v sekci Ukázka služeb -> Mobilní aplikace.

Pracujeme pro VÁS!

V druhém pololetí roku 2013 pro vás chystáme mnoho NOVINEK - mobilní aplikaci pro iOS, informace přes MMS, apod.

Novinky ZDARMA!

Každý uživatel může ZDARMA v rámci svého paušálu využívat novinky připravované naším vývojovým týmem. Více v sekci Aktuality.


Počet uživatelů: 4089

Dnes odesláno 0 DI na email/SMS
Uživatelé Android MDI využívají 324 DI

Registrace

Traffic Profi - info na e-mail

Výchozí informace o cestovní době ...
Dojezdová doba na trase Brno.

Cestovní doba: 1h 42min.
Zdržení proti volnému provozu: < 3min.

Šťastnou cestu Vám přeje www.mojedopravni.info – jediné dopravní informace, které dostanete vždy, když je potřebujete.

Aktualizovaná informace o cestovní době ...
Aktualizace dojezdové doby na trase Brno.

Cestovní doba: 1h 56min.
Zdržení proti volnému provozu: 16min.

Lokální zdržení v úsecích: D1 (v úseku Želivka u Zruče n. Sázavou - Speřice): 5min.Šťastnou cestu Vám přeje www.mojedopravni.info – jediné dopravní informace, které dostanete vždy, když je potřebujete.

Informace o dopravní události ...
Uzavírka/omezení průjezdu, dopravní událost na trase Brno.

Aktuální zdržení: 8min.
O případných změnách zdržení budete informováni v rámci zpráv dojezdové doby.

Komunikace: D1, mezi km 90.2 a 95.3, ve směru Bohumín – PL
Neprůjezdný pravý jízdní pruh oprava povrchu vozovky provoz převeden do protisměru

Platnost:
Od: 22.8.2013 18:00
Do: 2.9.2013 18:00Oprava povrchu vozovky; Vedení dopravy: I. Doprava ve směru na Brno, tedy v pravém pásu dálnice, bude od km 90,245 do km 95,320 vedena takto: a. Z levého jízdního pruhu bude svedena přes přejezd ve středním dělícím páse (dále jen „SDP“) do protisměrného pásu a takto podél stavby až do jejího konce, kde se opět vrátí přes přejezd ve SDP do stávajícího pravého pásu. V tomto pruhu je zakázán vjezd vozidel o šířce přesahující 2 m. Maximální rychlost bude omezena na 80 km/h, vyjma úseků před přejezdem ve SDP, kde je omezena na 60 km/h. b. Z pravého jízdního pruhu bude doprava svedena do levého jízdního pruhu a takto pokračuje až do km 94,155, kde je zpět svedena do pravého jízdního pruhu. Doprava je tedy v režimu 2+1+1. Sjezd a výjezd na MÚK „Exit 90 Humpolec“ bude ve všech směrech umožněn.

Šťastnou cestu Vám přeje www.mojedopravni.info – jediné dopravní informace, které dostanete vždy, když je potřebujete.

Traffic Profi - info jako SMS

Výchozí informace o cestovní době ...
Příklad č. 1:
Dojezdová doba na trase Do práce - Nusle: 33min. Zdržení proti volnému provozu je menší než: 5min.
Příklad č. 2:
Dojezdová doba na trase Z práce - Nusle: 34min. Zdržení proti volnému provozu: 9min. Hlavní zdržení: Černokostelecká (v úseku Říčany-Radošovice - Říčany-Olivová): 0:03 min.

Aktualizovaná informace o cestovní době ...
Příklad č. 1:
Změna dojezdové doby na trase Z práce - Nusle: 40min. Zdržení proti volnému provozu: 15min. Hlavní zdržení: Černokostelecká (v úseku Říčany-Radošovice - odb. Strašín): 0:09 min.
Příklad č. 2:
Změna dojezdové doby na trase Do práce - Nusle: 44min. Zdržení proti volnému provozu: 16min. Hlavní zdržení: Říčanská (v úseku Říčany-Černokostelecká - odb. Kuří): 0:07 min. , 5. května (v úseku Vyskočilova - Kongresové centrum): 0:05 min.

Informace o dopravní události ...
Příklad č. 1:
Práce na silnici kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Silnice I/2, úsek Říčany - Vyžlovka, okr. Praha-východ. Babice, Praha-východ. Louňovice, Praha-východ. Mukařov, Praha-východ. Říčany, Praha-východ. Tehov, Praha-východ. Tehovec, Praha-východ. Platnost do: 19.5.2013 23:59:00. Částečná uzavírka silnice I/2, staničení km 2,800 – 9,000; k.ú. Říčany u Prahy, Tehovec, Mukařov, Louňovice a Vyžlovka z důvodu opravy povrchů. Celková délka uzavírky cca 6,2 km. Postup prací bude probíhat po úsecích o max. délce 600 m. Uzavřen bude vždy jeden jízdní pruh. Objízdná trasa není stanovena. Oprava úseku proběhne po polovinách vozovky. Doprava bude vedena obousměrně jedním pruhem a bude řízena světelným signalizačním zařízením.